Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Övriga uppgifter
Kontaktperson 1)
Underskrift kontaktperson
............................................................
1) Denna adress är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Har du frågor eller synpunkter på föreningsregistret - kontakta Linda Shala på 0171-46 43 46.